Od 04 maja 2020r. zmiana organizacji pracy OPS w Ożarowie.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2020

     Od 4 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie przyjmuje interesantów w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami:

 • (15)  86 10 368
 • (15)  86 10 325

  Osoby obowiązane są posiadać maseczkę. Dopuszcza się obsługę jednej osoby, z zachowaniem szczególnej ostrożności, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk lub rękawiczek po wejściu do budynku.

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

 1.  Przed wejściem do budynku prosimy o założenie maseczki lub zasłonięcie nosa i ust.
 2.  Przed obsługą interesant zostanie zbadany termometrem bezdotykowym. Osoby z temperaturą powyżej  37OC nie będą obsługiwane.
 3. Po wejściu do budynku prosimy zdezynfekować ręce lub rękawiczki.
 4. W oczekiwaniu w kolejce prosimy zachować co najmniej 2-metrowe odległości.

Dziękujemy za wyrozumiałość. Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Wzory  wniosków o:

 • świadczenie wychowawcze (500+),
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dla rodzin (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,  specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem").


dostępne są na stronie www.opsozarow.pl w zakładce „Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin”.

W miarę możliwości, w celu usprawniania pracy, prosimy o ich wcześniejsze wydrukowanie  oraz uzupełnienie.

ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ponadto sprawy można załatwiać drogą elektroniczną z wykorzystaniem następujących możliwości:

     Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą:

 • bankowości elektronicznej następujących banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium, Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile,
 • e-dowodu,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.