Informacja o terminie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do następujących świadczeń:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • jednorazowe świadczenie Dobry start (300+)


na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

  • od 1 sierpnia 2020 roku – w formie papierowej.

Ważne zmiany dotyczące świadczeń z z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia będzie wynosiło 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto podobnie jak w świadczeniach rodzinnych wprowadzona zostaje zasada przyznawania świadczenia w systemie „złotówka za złotówkę”.

DRUKI WNIOSKÓW

W celu usprawnienia obsługi interesantów przyjmowane będą tylko uzupełnione wnioski.

  • Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.opsozarow.pl w zakładce „Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin”. W miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze wydrukowanie oraz uzupełnienie stosownych wniosków i oświadczeń.
  • Druki papierowe będą wydawane w siedzibie Ośrodka od 27 lipca 2020 roku.

PRZYKŁADY JAK WYPEŁNIĆ: