Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności - podsumowanie.

Przejdź do - Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności - podsumowanie.

     W dniach 29-30 listopada 2019r. na terenie Ożarowa w ośmiu sklepach odbyła się Bożonarodzeniowa zbiórka żywności.

11 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności - podsumowanie.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Przejdź do - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

     Od miesiąca stycznia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie będzie realizował resortowy program ministerialny „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

10 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce żywności, która odbywać się będzie w dniach 29-30 listopada 2019r.

26 listopada 2019


Czytaj więcej o: Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności

Wizyta w Rembertowie

Przejdź do - Wizyta w Rembertowie

     W imieniu uczestników Klubu „Senior+”, Stowarzyszenia Ożarowskiej Akademii Seniora, Burmistrza Ożarowa, oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie wizyty studyjnej dla Seniorów z Rembertowa i Ożarowa.

30 września 2019


Czytaj więcej o: Wizyta w Rembertowie

Ożarowski Bon Żłobkowy

     Świadczenie rodzinne „Ożarowski Bon Żłobkowy”, jest świadczeniem pieniężnym w wysokości 500zł miesięcznie przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

31 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ożarowski Bon Żłobkowy