PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2021 - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2021

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2021.

Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”
DOFINANSOWANIE
85 103,58 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
204 460,00 zł

Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”
DOFINANSOWANIE
53 381,31 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
134 978,00 zł

   Na funkcjonowanie Dziennego Domu i Klubu Senior+ Gmina Ożarów otrzymała dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków budżetu państwa.

   Program Wieloletni „Senior+' na lata 2021-2025 jest kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo- Solidarność.

   Celem strategicznym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom- osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, ofertę edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.

   Długofalowym celem polityki społecznej wobec osób starszych jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym.

   Przedmiotem działalności Dziennego Domu Senior+, będącego dziennym domem pomocy, jest zapewnienie w formie półstacjonarnej usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych i aktywizacyjno - społecznych.

   Przedmiotem działalności Klubu Senior+, będącego klubem samopomocy jest umożliwienie aktywnego spędzanie wolnego czasu, a także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.