Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje o możliwości składania wniosków o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni.

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów.

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby).

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Czy gmina (OPS) może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina (OPS) może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Czy dostanę świadczenie jeśli zapewniłem wyłącznie zakwaterowanie?

Nie. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze właścicielowi ( przez te 60 dni)?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

Pomoc jednorazowa 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, to rodzaj zasiłku dla uchodźców z Ukrainy, którzy wjechali do Polski (od 24 lutego 2022 r.) i posiadają numer PESEL. Kwota ta jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Gdzie pobrać wniosek o świadczenie?

 • O świadczenie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów
 • Tel.: 15 8610 368, 504 013 275

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny:
  • został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej,
  • został zrejestrowany prze Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Czy PESEL jest niezbędny, aby otrzymać jednorazowe świadczenie?

Tak, PESEL jest niezbędny, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Ponadto informujemy, iż osoby mające pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutym, od najbliższej soboty tj. 26.03.2022r. może składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jeżeli ktoś do otrzymania tego świadczenia spełni warunki.

ZUS Inspektorat w Opatowie, Sala Obsługi Klienta będzie otwarta w sobotę od godz. 7.30 do 15.00, a w dniach 28.03.2022 - 31.03.2022 będzie wydłużony czas pracy Inspektoratu ZUS w Opatowie, po to aby jak najwięcej osób mogło taki wniosek złożyć jeszcze w marcu.