Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek rodzinny ma na celu częsciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2015r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 118,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 129,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.