INFORMACJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2020

   Informujemy, iż od dnia 8 czerwca 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie będą obowiązywały następujące zasady funkcjonowania:

 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
 • zgodnie z §18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 964) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110, 284, 568 i 695), ust i nosa,
 • sprawy będą załatwiane z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego,
 • przyjmowane będą wyłącznie strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).

    Wprowadza się obowiązek korzystania przez osoby wchodzące do Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków dezynfekujących udostępnionych w siedzibie Ośrodka.

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

 • Przed wejściem do budynku prosimy o założenie maseczki lub zasłonięcie nosa i ust.
 • Po wejściu do budynku prosimy zdezynfekować ręce lub rękawiczki.
 • W oczekiwaniu w kolejce prosimy zachować co najmniej 2-metrowe odległości.

W miarę możliwości, w celu usprawniania pracy, prosimy o wcześniejsze wydrukowanie oraz uzupełnienie stosownych wniosków i oświadczeń.

POMIMO WPROWADZONYCH ZMIAN W DALSZYM CIĄGU PREFEROWANE JEST ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNIE.

Wzory  wniosków o:

 • świadczenie wychowawcze (500+),
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dla rodzin (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,  specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem").


dostępne są na stronie www.opsozarow.pl w zakładce „Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin”.

ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprawy można załatwiać drogą elektroniczną z wykorzystaniem następujących możliwości:

     Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą:

 • bankowości elektronicznej następujących banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium, Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile,
 • e-dowodu,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.